Vredespaleis

Steun het Vredespaleis

Ook in deze moeilijke tijd heeft het Vredespaleis uw steun hard nodig.

Door uw bijdrage steunt u het werk van de Carnegie Stichting om het Vredespaleis als ‘Temple of Peace’ te behouden en deze crisis door te komen. Samen werken we aan een betere wereld.

De Carnegie Stichting heeft haar werkwijze moeten aanpassen om op de actuele situatie in te spelen en invulling te geven aan de huidige overheidsmaatregelen. Het Visitors Centre en de Bibliotheek van het Vredespaleis zijn helaas tijdelijk gesloten voor publiek. Onze projecten en evenementen zijn uitgesteld.

Op de achtergrond werken wij hard verder en treffen wij voorbereidingen, zodat wij in de nabije toekomst weer mooie projecten kunnen realiseren en u weer mogen verwelkomen.

Hoe kunt u het Vredespaleis steunen?
Dat kan op de volgende manieren:

De bijdragen helpen ons onze activiteiten rondom ‘Vrede door Recht’, ‘Vrede door Dialoog’, ‘Vrede door Cultuur’ en ‘Vrede door Educatie’ verder uit te breiden.


Over het Vredespaleis
Het Vredespaleis is een uniek gebouw zowel in Nederland als in de wereld; er is maar één Vredespaleis. Het Vredespaleis is het internationale icoon van vrede en recht. In het Vredespaleis wordt dagelijks gewerkt aan het voorkomen en oplossen van conflicten door middel van internationaal recht. Het Vredespaleis huisvest het Internationaal Gerechtshof, het enige hoofdorgaan van de Verenigde Naties buiten New York. Bovendien huisvest het Vredespaleis het Permanent Hof van Arbitrage en de grootste en oudste bibliotheek op het gebied van internationaal recht en vrede ter wereld. Daarnaast is het Vredespaleis een rijksmonument en Europees Cultureel Erfgoed en herbergt het gebouw kunst in de vorm van exceptionele topstukken en interieurensembles die gezamenlijk het verhaal van het Vredespaleis vertellen: bijdragen aan wereldvrede.


De Carnegie Stichting
De Carnegie Stichting is de eigenaar van het Vredespaleis en onderhoudt het indrukwekkende culturele erfgoed van dit gebouw. De stichting faciliteert het werk van de bovengenoemde hoven, mede door het beheer en onderhoud van de Bibliotheek van het Vredespaleis. Op deze manier steunt de Carnegie Stichting actief het gebruik van internationaal recht om conflicten vredig te beslechten. De stichting biedt ook onderwijs aan en organiseert publieksevenementen die de dialoog over de oorzaken van conflicten stimuleren en hierdoor bijdragen aan oplossingen. De Carnegie Stichting zet zich actief in voor een vreedzamere wereld en werkt daarbij graag samen met partners die ook duurzame vrede nastreven.