Vredespaleis

Steun het Vredespaleis

Met uw donatie levert u een essentiële bijdrage aan het Vredespaleis!

Dank voor uw support!

Vredespaleis
Het Vredespaleis is een uniek gebouw zowel in Nederland als in de wereld; er is maar één Vredespaleis. Het Vredespaleis is het internationale icoon van vrede en recht.

In het Vredespaleis wordt dagelijks gewerkt aan het voorkomen en oplossen van conflicten door middel van internationaal recht. Het Vredespaleis huisvest het Internationaal Gerechtshof, het enige hoofdorgaan van de Verenigde Naties buiten New York. Bovendien huisvest het Vredespaleis het Permanent Hof van Arbitrage en de grootste en oudste bibliotheek op het gebied van internationaal recht en vrede ter wereld. Daarnaast is het Vredespaleis een rijksmonument en Europees Cultureel Erfgoed en herbergt het gebouw kunst in de vorm van exceptionele topstukken en interieurensembles die gezamenlijk het verhaal van het Vredespaleis vertellen: bijdragen aan wereldvrede.

Carnegie Stichting
De Carnegie Stichting is de eigenaar van het Vredespaleis en onderhoudt het indrukwekkende culturele erfgoed van dit gebouw. De stichting faciliteert het werk van de bovengenoemde hoven, mede door het beheer en onderhoud van de Bibliotheek van het Vredespaleis. Op deze manier steunt de Carnegie Stichting actief het gebruik van internationaal recht om conflicten vredig te beslechten. De stichting biedt ook onderwijs aan en organiseert publieksevenementen die de dialoog over de oorzaken van conflicten stimuleren en hierdoor bijdragen aan oplossingen. De Carnegie Stichting zet zich actief in voor een vreedzamere wereld en werkt daarbij graag samen met partners die ook duurzame vrede nastreven.

Steun ons
Financiële bijdragen zijn zeer welkom en essentieel voor het Vredespaleis. De bijdragen helpen ons bij:

  • het organiseren van activiteiten op het gebied van vrede, educatie en wetenschap (de bibliotheek);
  • het behoud van het Vredespaleis;
  • het behoud van het cultureel erfgoed.