Vredespaleis

Over het Vredespaleis

Het Vredespaleis in Den Haag huisvest het Permanent Hof van Arbitrage, het Internationaal Gerechtshof van de Verenigde Naties en de Haagse Academie voor Internationaal Recht. Deze  instellingen worden ondersteund door de Bibliotheek van het Vredespaleis, een van de meest prestigieuze bibliotheken op haar vakgebied die door juristen, wetenschappers en studenten uit de hele wereld wordt geraadpleegd. De Carnegie Stichting is de eigenaar en beheerder van het Vredespaleis.

De onderstaande introductiefilm verstrekt meer informatie over het Vredespaleis en de werkwijze van de hoven. De spreektaal in de video is Engels.

Copyright Carnegie Stichting – Vredespaleis. Niets uit deze video mag elders gebruikt worden zonder schriftelijke toestemming.