Vredespaleis

Gerechtshoven

International Court of Justice

Het Vredespaleis huisvest twee gerechtelijke instanties, het Internationaal Gerechtshof en het Permanent Hof van Arbitrage. Het paleis werd in 1913 geopend om het Permanent Hof van Arbitrage (PCA) en een bibliotheek in onder te brengen. Niet veel later vestigde zich hier ook het Permanent Hof voor Internationale Justitie, het hof van de Volkenbond. Na de Tweede Wereldoorlog, toen de Volkenbond was opgeheven en de Verenigde Naties werden opgericht, kreeg het Internationaal Gerechtshof van de Verenigde Naties onderdak in het paleis.

logo-permanent-court-of-arbitration

Beide instellingen werken dagelijks op eigen wijze aan hetzelfde doel: het vreedzaam oplossen van internationale conflicten door arbitrage, bemiddeling of rechtspraak.

Internationaal Gerechtshof

Permanent Hof van Arbitrage