Vredespaleis

Europees Erfgoedlabel

Het Europees Erfgoedlabel markeert erfgoedlocaties die de idealen van Europa weerspiegelen en die Europa bindt. Het Vredespaleis, belichaming van de waarden vrede en gerechtigheid, is door de Europese Commissie aangewezen als belangrijke plaats van herinnering en ontving in 2013 het Europees erfgoedlabel.
De wens om internationale conflicten op te lossen met behulp van het recht en rechtspraak, is geworteld in de eeuwenoude tradities en geschiedenis van Europa. De erfgoedlocaties huldigen en symboliseren Europese idealen, waarden, cultureel erfgoed, geschiedenis, interculturele dialoog en integratie. Zij bieden ook waardevolle educatieve activiteiten, met name voor jongeren.


Locaties
Er zijn momenteel 60 sites in Europa die het Europees Erfgoedlabel dragen. In Nederland zijn dat, naast het Vredespaleis, Kamp Westerbork, het Verdrag van Maastricht en de Koloniën van Weldadigheid.

Deze plattegrond toont de locaties die tot nu toe het Europees Erfgoedlabel hebben ontvangen.