Vredespaleis

Europees Erfgoedlabel

Europees Erfgoedlabel
Het Europees Erfgoedlabel markeert erfgoedlocaties die de idealen van Europa weerspiegelen en die Europa bindt. Het doel van het Europees erfgoedlabel is het verminderen van de kloof tussen de Europese Unie en haar burgers, vooral jonge mensen. De erfgoedlocaties huldigen en symboliseren Europese idealen, waarden, cultureel erfgoed, geschiedenis, interculturele dialogen en integratie. Ze bieden ook educatieve activiteiten voor jongeren.  

Vredespaleis
Het Vredespaleis, belichaming van de waarden vrede en gerechtigheid, is door de Europese Commissie aangewezen als belangrijke plaats van herinnering en ontving in 2014 het Europees erfgoedlabel. De wens om internationale conflicten op te lossen met behulp van het recht en rechtspraak is geworteld in de eeuwenoude tradities en geschiedenis van Europa. Daarnaast is het label toegekend aan het Vredespaleis voor de educatieve programma’s die het Visitors Centre van het Vredespaleis uitvoert. Het organiseert lessen voor schoolklassen over het belang van het werken aan “Vrede door Recht”. Bovendien biedt het Visitors Centre rondleidingen aan door het paleis waarbij er wordt ingegaan op de geschiedenis van het Vredespaleis, het interieur van het gebouw en het werk van de twee gerechtshoven.  

Podcast ‘Europa om je heen’
De podcast ‘Europa om je heen’ bespreekt Nederlandse locaties die bepalend zijn geweest voor de geschiedenis van Europa of de Europese Unie en daarom het Europees Erfgoedlabel toegekend hebben gekregen.

De podcast afleveringen zijn nu te beluisteren via de bekende platforms en via de onderstaande link.

 

Locaties
Er zijn momenteel 67 locaties die het Europees erfgoedlabel hebben ontvangen. De andere locaties in Nederland die het Europees erfgoedlabel dragen zijn Kamp Westerbork, het verdrag van Maastricht, Koloniën van Weldadigheid en Ons Lieve Heer op Solder.  

Deze plattegrond toont de locaties die tot nu toe het Europees Erfgoedlabel hebben ontvangen.

Film
De onderstaande film geeft meer informatie over het Vredespaleis en het Europees Erfgoed Label.