Vredespaleis

Europees Erfgoedlabel

Het Europees Erfgoedlabel markeert erfgoedlocaties die de idealen van Europa weerspiegelen en die Europa bindt. Het Vredespaleis, belichaming van de waarden vrede en gerechtigheid, is door de Europese Commissie aangewezen als belangrijke plaats van herinnering en ontving in 2013 het Europees erfgoedlabel.

De wens om internationale conflicten op te lossen met behulp van het recht en rechtspraak, is geworteld in de eeuwenoude tradities en geschiedenis van Europa. De erfgoedlocaties huldigen en symboliseren Europese idealen, waarden, cultureel erfgoed, geschiedenis, interculturele dialoog en integratie. Zij bieden ook waardevolle educatieve activiteiten, met name voor jongeren.

Podcast ‘Europa om je heen’
De podcast ‘Europa om je heen’ bespreekt de vier Nederlandse locaties die bepalend zijn geweest voor de geschiedenis van Europa of de Europese Unie en daarom het Europees Erfgoedlabel toegekend hebben gekregen: Kamp Westerbork, het Verdrag van Maastricht, de Koloniën van Weldadigheid en het Vredespaleis.

De vier podcast afleveringen zijn nu te beluisteren via de bekende platforms en via de onderstaande link.


Film

De onderstaande film geeft meer informatie over het Vredespaleis en het Europees Erfgoed Label.


Locaties
Er zijn momenteel 60 sites in Europa die het Europees Erfgoedlabel dragen. In Nederland zijn dat, naast het Vredespaleis, Kamp Westerbork, het Verdrag van Maastricht en de Koloniën van Weldadigheid.

Deze plattegrond toont de locaties die tot nu toe het Europees Erfgoedlabel hebben ontvangen.