Vredespaleis

Europees Erfgoedlabel

 

In 2013 ontving het Vredespaleis het Europees erfgoedlabel van de Europese Commissie. Het Europees Erfgoedlabel markeert erfgoedlocaties die de idealen van Europa weerspiegelen en die Europa bindt. Het Vredespaleis, belichaming van de waarden vrede en gerechtigheid, is door de Europese Commissie aangewezen als belangrijke plaats van herinnering. De wens om internationale conflicten op te lossen met behulp van het recht en rechtspraak, is geworteld in de eeuwenoude tradities en geschiedenis van Europa.

Het oorspronkelijke concept van het Europees Erfgoedlabel werd in 2005 voorgesteld door de toenmalige Franse minister van Cultuur, Renaud Donnedieu de Vabres. Het voorstel maakte deel uit van een antwoord op de groeiende kloof tussen de Europese Unie en haar burgers – en met name jongeren. Het was de bedoeling locaties te identificeren die een belangrijke rol hebben gespeeld bij de opbouw van Europa en om deze locaties te promoten in een Europese context in plaats van alleen in een nationale context.

Uiteindelijk werd het Europees Erfgoedlabel in 2011 vastgesteld bij “Decision 1194/2011/EU” van het Europees Parlement en de Commissie. De algemene doelstelling van het besluit is het versterken van het gevoel van de Europese burgers, en met name jongeren, dat zij tot de Europese Unie behoren. De erfgoedlocaties huldigen en symboliseren Europese idealen, waarden, cultureel erfgoed, geschiedenis, interculturele dialoog en integratie. Zij bieden ook waardevolle educatieve activiteiten, met name voor jongeren.

Er zijn momenteel 48 sites in Europa die het Europees Erfgoedlabel dragen. In Nederland zijn dat, naast het Vredespaleis, Kamp Westerbork, het Verdrag van Maastricht en de Koloniën van Weldedijk. Deze plattegrond toont de locaties die tot nu toe het Europees Erfgoedlabel hebben ontvangen.