Vredespaleis Vrede door Recht

Carnegie-Stichting

Andrew Carnegie

Het levensverhaal van Andrew Carnegie (1835-1919) is het klassieke verhaal van ‘The American Dream’. Carnegie werd geboren in een eenvoudig arbeidersgezin in Schotland en verhuisde met zijn familie naar Amerika, op zoek naar een beter bestaan. Hier wist hij zich van telegrambezorger op te werken tot succesvol ondernemer. Al snel richtte hij zijn eerste staalbedrijf op en breidde dit uit tot een indrukwekkend imperium. In 1901 verkocht hij Carnegie Steel Company voor het toen onwaarschijnlijke bedrag van 480 miljoen dollar. Voortaan wilde Carnegie zich bezighouden met het naleven van zijn visioen: het verstandig uitgeven van zijn kapitaal. Hij meende een verplichting te hebben aan de samenleving die hem zoveel kansen geboden had én zag zelf volop kansen deze samenleving vooruit te helpen. Wetenschap, opvoeding en vrede waren volgens de kersverse filantroop de belangrijkste voorwaarden voor vooruitgang.

Carnegie-Stichting

Carnegie raakte overtuigd van het belang van een paleis voor vrede en stelde maar liefst 1,5 miljoen dollar beschikbaar. Hij stelde daarbij de voorwaarde dat dit Vredespaleis niet alleen het Permanente Hof van Arbitrage zou huisvesten maar ook een openbare juridische bibliotheek van het allerhoogste niveau. In 1904 werd de Carnegie-Stichting opgericht om dit bedrag te beheren en de bouw van het paleis in goede banen te leiden. Deze stichting is tot op de dag van vandaag eigenaar en beheerder van grond en gebouw, een erkend Rijksmonument. De stichting ontplooit tevens initiatieven die het vredesideaal uitdragen en is lid van het internationaal-filantropische netwerk van Carnegie-instellingen.

Carnegie Wateler Vredesprijs

Aangeslagen door de verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog, besloot de Haagse bankier Johan Wateler zijn vermogen in dienst van de vrede te stellen. Zijn nalatenschap ging naar de Carnegie- Stichting, zodat die ieder jaar met de opgebouwde rente een vredesprijs kon toekennen. De Carnegie Wateler Vredesprijs wordt sinds 1931 uitgereikt in het Vredespaleis. Prominente laureaten zijn Sir Eric Drummond (1931), eerste secretaris van de Volkenbond, Sir Baden-Powell (1934), oprichter van de Scouting, Jean Monnet (1953), grondlegger van de EU, Coretta Scott King (1969), weduwe van Martin Luther King en War Child (2012). De laatste uitreiking vond plaats in 2014 waarbij de prijs ging naar Lakhdar Brahimi vanwege zijn werk als mediator in conflictgebieden en op het gebied van vredeshandhaving. De geschiedenis van de Carnegie Wateler Prijs weerspiegelt, door wie deze in ontvangst mocht nemen, hoe de ideeën over vrede en oorlogsvoorkoming veranderd zijn in de afgelopen 85 jaar.