Vredespaleis

Nederland

Zeven monumentale gebrandschilderde ramen, waarvan elk raam bestaat uit een groot rondvenster met een vrouwenfiguur, een dubbel boograam met personificaties of voorstellingen die de hoofdvoorstelling completeren. Daaronder een titelraam met een latjinse spreuk. Het middelste raam heeft als titel Pax in Terris, Vrede op aarde. Vrede is verbeeld als een jonge vrouwenfiguur. De boogramen eronder verbeelden ‘Kunst’ en ‘Wetenschap’. Daarnaast bevinden zich in de uitbouw van de trap ramen die, zoals de ontwerper, Le Comte, zelf uitlegde als de zegeningen die die Vrede op aarde brengt: Diei Novae Lux ( Het lcht van de nieuwe dag gloort, Justitia Victrix (Overwinnende Gerechtigheid, Sapientia Monens (Vermanende Wijsheid), Voluntatis Sententia ( Wilskracht). De buitenste ramen, het verste verwijderd van Vrede, zjin links Fatum Supremum (De dood als einde van de oorlog) en rechts Furor Belli (Oorlogswoede) verbeeld.

Klik op de foto’s in de galerij om ze te vergroten.