Vredespaleis

Vredespaleis voorkomt wereldwijd miljardenschade en levert Nederland jaarlijks miljoenen op

03-12-2020

Uit een recente studie blijkt dat de in het Vredespaleis gevestigde instellingen jaarlijks ca. 70 miljoen euro waarde toevoegen aan het Nederlandse bruto binnenlands product (bbp). Bovendien zorgen zij voor 120 miljoen euro aan bestedingen en is het Vredespaleis goed voor ruim 720 banen in Den Haag en de rest van Nederland. Belangrijker nog is de waarde voor de wereldgemeenschap: door internationale conflicten vreedzaam op te lossen worden miljarden aan economische schade voorkomen.

Nationale economische impact
Uit onderzoek van onderzoeksbureau Decisio blijkt dat de internationale instellingen in het Vredespaleis een ongekende waarde hebben voor de lokale en nationale economie. De onderzoekers tonen aan dat de instellingen in het Vredespaleis per jaar voor 120 miljoen euro aan directe en indirecte bestedingen zorgen. Dit vertaalde zich naar 70 miljoen euro toegevoegde waarde aan het Nederlandse bbp. Bovendien is het Vredespaleis goed voor rond 720 fte aan banen. De onderzoekers concluderen dat iedere van de bijna 230 banen binnen het paleis zorgt voor 2 banen buiten het paleis, door de inkopen van de internationale instellingen, de uitgaven van buitenlandse werknemers en de bestedingen van toeristen en internationale studenten. De investeringen in het aantrekken, faciliteren en behouden van internationale instellingen blijken in het geval van de internationale hoven in het Vredespaleis uitstekend te renderen.

Internationale sociale en maatschappelijke betekenis
De in het Vredespaleis gevestigde instellingen besparen de internationale gemeenschap bovendien miljarden aan economische schade. De twee internationale hoven in het paleis lossen conflicten tussen landen en partijen op door middel van arbitrage en rechtspraak. Het is nauwelijks mogelijk om exact te meten wat er zonder de inzet van de twee hoven zou zijn gebeurd, en daarom werd in het onderzoek uitgegaan van drie scenario’s met variatie in het soort en aantal conflicten. In het laagste scenario werd er voorzichtig van uitgegaan dat er in de geschiedenis van de hoven maar 1 kleinschalig conflict werd opgelost, en in het hoogste scenario dat er 4 kleinschalige conflicten en 2 grootschalige conflicten werden voorkomen of opgelost. Uiteraard staat het waarborgen van vrede en het redden van mensenlevens voorop, maar ook de maatschappelijke waarde van deze scenario’s blijkt enorm te zijn: wereldwijd worden miljarden aan schade en kosten bespaard door het vermijden van oorlogen.

Het rapport laat naast de cijfers zien dat ook het ontwikkelen van het internationaal recht een belangrijke maatschappelijke impact vanuit het Vredespaleis is. Het paleis faciliteert conferenties waarin concepten voor belangrijke regelingen zoals het internationale adoptierecht worden uitgewerkt. Tegelijkertijd heeft de in het Vredespaleis gevestigde Haagse Academie voor Internationaal Recht inmiddels meer dan 50.000 studenten uit de hele wereld opgeleid om te fungeren als ambassadeurs en rechters in meer dan 100 landen.

Internationale uitstraling van Nederland
“Het symbool van het Vredespaleis is belangrijk voor het imago van Nederland in de wereld. Dit geldt vooral voor bevolkingsgroepen en landen die zijn betrokken bij de zaken van de internationale gerechtshoven. Ook onder professionals op het gebied van internationaal recht en internationale betrekkingen, diplomaten en politici draagt het Vredespaleis veel bij aan de goede reputatie van Nederland” concludeert het rapport.
Slechts één van de zes VN-hoofdorganen is gevestigd buiten New York, het Internationaal Gerechtshof met zijn zetel in het Haagse Vredespaleis. Het ruim 100 jaar oude paleis is bovendien het oudste van een klein aantal gebouwen die gerelateerd zijn aan de Verenigde Naties. Het Vredespaleis is een Rijksmonument en draagt het Europese Erfgoedlabel. Volgens de onderzoekers heeft het paleis daarom een hoge culturele, historische en architectonische waarde en is het een belangrijke toeristische trekpleister die grote internationale aantrekkingskracht heeft.

Het Vredespaleis
Het Vredespaleis vloeide voort uit de Eerste Haagse Vredesconferentie in 1899 met meerdere landen uit de hele wereld, en kon gebouwd worden dankzij een donatie van de filantroop Andrew Carnegie in 1903. Het paleis opende in 1913 de deuren en vandaag de dag huisvest het Vredespaleis het Permanent Hof van Arbitrage, het Internationaal Gerechtshof van de Verenigde Naties en de Haagse Academie voor Internationaal Recht. De Carnegie Stichting is sinds het begin eigenaar en beheerder van het Vredespaleis en de bijbehorende bibliotheek. “In het Vredespaleis komen internationale rechtspraak, cultureel erfgoed en internationale betrekkingen op neutraal terrein samen. De internationale zaken worden voor een breed publiek toegankelijk gemaakt – en dat allemaal in Nederland. Daar mogen wij trots op zijn, maar tegelijkertijd hebben wij ook de verplichting om dit concept voor komende generaties te onderhouden” verduidelijkt Piet Hein Donner, bestuursvoorzitter van de Carnegie Stichting.

Volledig rapport
Aan het rapport hebben internationale experts meegewerkt van onder andere het Internationale Gerechtshof van de Verenigde Naties (ICJ), de Universiteit Leiden, de gemeente Den Haag, de Hague Conference on Private International Law (HCCH) en enkele ambassadeurs. De onderzoekers van Decisio hebben alle cijfers, feiten en interviews onafhankelijk en neutraal verzameld en geanalyseerd, opdrachtgever was de Carnegie Stichting, met steun van de gemeente Den Haag.

Het volledige rapport kan hier worden gelezen en gedownload.