Vredespaleis

Wateler Vredesprijs Sigrid Kaag

17-11-2016

Sigrid Kaag, de topdiplomate die met succes de OPCW-VN missie voor de ontmanteling van de chemische wapens in Syrië heeft geleid, heeft op 16 november 2016 de Carnegie Wateler Vredesprijs in ontvangst genomen. De Carnegie-Stichting, beheerder van het Vredespaleis, kende de onderscheiding toe aan Kaag voor haar verdiensten bij het vervullen van gevoelige en gevaarlijke missies in het Midden-Oosten.

Missies

Van oktober 2013 tot september 2014 leidde Sigrid Kaag met succes de gezamenlijke missie van de OPCW en de VN voor de ontmanteling van Syrische chemische wapens. Deze unieke missie in combinatie met Kaag’s leiderschap, toewijding en moed droegen bij aan de vreedzame verwijdering en vernietiging van de door Syrië opgegeven chemische wapens.

Momenteel dient Sigrid Kaag als speciaal gezant voor de Verenigde Naties in Libanon. Zij houdt toezicht op het werk van de VN in Libanon en leidt de uitvoering van resolutie 1701 van de Veiligheidsraad. Deze resolutie streeft naar een permanent staakt-het-vuren tussen Libanon en Israël. Haar veelzijdige inzet bestrijkt de terreinen van conflictpreventie, diplomatie en strategisch leiderschap op humanitaire, ontwikkelings- en veiligheidsvraagstukken.

Het bestuur van de Carnegie Stichting looft haar toewijding en persoonlijke aanpak. Volgens voorzitter Bernard Bot brengt zij met haar persoonlijkheid partijen dichter bij elkaar en tot consensus: “Sigrid Kaag denkt niet in problemen, maar brengt partijen in beweging”.

Bereiken en ondersteunen van duurzame vrede

Sigrid Kaag bedankte de Carnegie Stichting voor de toekenning van de prijs. Ook sprak ze haar dank uit voor de erkenning van de duizenden humanitaire werkers en VN-medewerkers die hun leven wagen in gebieden van instabiliteit om anderen te dienen en, meestal achter de schermen, streven om conflicten te voorkomen.

Kaag wees ook op de uitdagingen van het bereiken en behouden van een duurzame vrede: “Vrede is mogelijk. Maar het bereiken van een duurzame vrede is nooit gemakkelijk. Het kost tijd. Het kan alleen worden bereikt door geduld te hebben en met een voortdurende inspanning. Met vallen en opstaan, en met tegenslagen”.

Carnegie Wateler Vredesprijs

De Carnegie Wateler Vredesprijs wordt eens in de twee jaar toegekend door het bestuur van de Carnegie Stichting aan een persoon of instelling die zich op een opvallende wijze heeft ingezet voor de internationale vrede. De onderscheiding ontleent zijn naam aan de Nederlandse bankier Johan Wateler die op 16 november 1916 besloot zijn kapitaal te bestemmen voor de vrede. Naar het voorbeeld van Alfred Nobel stelde Wateler een testament op voor de instelling van een Vredesprijs. Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het testament werd tijdens de uitreikingsceremonie het boek ‘De Carnegie Wateler Vredesprijs’ gepresenteerd. Het eerste exemplaar werd aangeboden aan nabestaanden van Johan Wateler. Afgelopen jaren ging de prijs naar VN-diplomaat Lakhdar Brahimi (2014) en naar War Child (2012)

Zie ook:

Acceptance Speech Ms. Sigrid Kaag

Speech Dr. Bernard Bot, Voorzitter Carnegie Stichting