Vredespaleis

Nieuwe Algemeen Directeur

20-04-2015

Het bestuur van de Carnegie-Stichting heeft de heer mr. Erik de Baedts (1968, foto) benoemd als nieuwe algemeen directeur vanaf 1 juli 2015. Hij volgt de heer mr. Steven van Hoogstraten (1949) op, die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. De heer De Baedts wordt tevens penningmeester van de Haagse Academie voor Internationaal Recht.

Erik De Baedts heeft rechten gestudeerd in Amsterdam. Momenteel is hij algemeen directeur van Koninklijke NVRD, de Nederlandse vereniging voor afval- en reinigingsmanagement. Hij was voorzitter van de Europese vereniging voor het beheer van stedelijk afval en bestuurslid van het wereldwijd platform dat de afvalsector vertegenwoordigt bij de VN Climate Summits, alsmede bij de Rio + 20 conferentie over duurzame ontwikkeling. De heer De Baedts werkte ook enige jaren als secretaris van het college van bestuur van het Internationaal Instituut voor Sociale Studies en begon zijn carrière als consultant bij Ernst & Young.