Vredespaleis Vrede door Recht

Carillon

Het Vredespaleis heeft twee torens, op de hoogste toren werd een door Zwitserland geschonken uurwerk aangebracht. Betrokken burgers en organisaties zorgden er uiteindelijk voor dat er ook een carillon met 48 klokken in geplaatst werd. Tijdens het eeuwfeest van het Vredespaleis werd de laatste klok geschonken. Het klokkenspel is eigendom van de Carnegie-Stichting, de Stichting Carillon Den Haag zorgt voor het bespelen ervan.

Den Haag kent een unieke carilloncultuur. Het gehele jaar door worden zeven bespelingen per week gegeven, verdeeld over drie torens: de toren van de Grote Kerk, de Oude Kerk in Scheveningen en de toren van het Vredespaleis. De beiaard van het Vredespaleis wordt op dinsdag en donderdag van 13.00 tot 13.45 uur bespeeld.