Vredespaleis Vrede door Recht

Just Peace: Open Dag

Zondag 23 september

Zondag 23 september geeft Den Haag u een kijkje in de keuken van de Internationale stad van vrede en recht tijdens de Haagse Internationale Open dag. Ook de Carnegie-Stichting, de eigenaar van het Vredespaleis, opent haar deuren.

Vredespaleis

In het Vredespaleis zetelen het Internationaal Gerechtshof, het enige gerechtelijke orgaan van de Verenigde Naties buiten New York, en het Permanent Hof van Arbitrage. Maar ook de prestigieuze Bibliotheek van het Vredespaleis (de oudste en grootste bibliotheek wereldwijd op het gebied van internationaal recht en vrede) en de Haagse Academie voor Internationaal Recht waar jaarlijks honderden rechtenstudenten uit de hele wereld cursussen volgen, zijn hier gehuisvest.

De eerste steenlegging van het Vredespaleis in 1907 viel samen met de Tweede Haagse Vredesconferentie. Tijdens deze vredesconferentie werden de landen die daar vertegenwoordigd waren gevraagd om een bijdrage te leveren aan het nieuw te bouwen paleis. Vele landen gaven gehoor aan deze oproep en schonken een kunstwerk of een grondstof om het gebouw mee aan te kleden. Dit prachtige gebouw en de organisaties die er gevestigd zijn, maken Den Haag wereldwijd herkenbaar als stad van Vrede en Recht. Het Vredespaleis is rijksmonument en draagt sinds 2014 het Europees Erfgoedlabel vanwege haar cultuursymbolische waarde.

De Carnegie-Stichting

De Carnegie-Stichting is de eigenaar van het Vredespaleis, beheert de Bibliotheek van het Vredespaleis en faciliteert het Permanent Hof voor Arbitrage, het Internationaal Gerechtshof en de Haagse Academie voor Internationaal Recht. De Stichting presenteert het Vredespaleis tevens als ‘tempel’ voor vrede en recht. Met regelmaat worden activiteiten en conferenties georganiseerd. De Stichting is lid van het internationaal filantropische netwerk van Carnegie-instellingen en van de Hague Academic Coalition, een samenwerkingsverband van academische instituten op het gebied van internationale relaties, internationaal recht en internationale ontwikkeling.  In het Visitors Centre van het Vredespaleis wordt een eigentijdse tentoonstelling en een indrukwekkende film aangeboden die een introductie geven op de totstandkoming van het Vredespaleis en de gerechtelijke instellingen die hier gevestigd zijn. Daarnaast worden er regelmatig rondleidingen door het Vredespaleis aangeboden.

Over Andrew Carnegie

Het levensverhaal van Andrew Carnegie (1835-1919) is het klassieke verhaal van ‘The American Dream’. Carnegie werd geboren in een eenvoudig arbeidersgezin in het Schotland en verhuisde met zijn familie naar Amerika, op zoek naar een beter bestaan. Hier wist hij zich van telegrambezorger op te werken tot succesvol ondernemer. Al snel richtte hij zijn eerste staalbedrijf op en breidde dit uit tot een indrukwekkend imperium. In 1901 verkocht hij Carnegie Steel Company voor het toen onwaarschijnlijke bedrag van 480 miljoen dollar. Voortaan wilde Carnegie zich bezighouden met het naleven van zijn visioen: het verstandig uitgeven van zijn kapitaal. Hij meende een verplichting te hebben aan de samenleving die hem zoveel kansen geboden had én zag zelf volop kansen deze samenleving vooruit te helpen. Wetenschap, opvoeding en vrede waren volgens de kersverse filantroop de belangrijkste voorwaarden voor vooruitgang. Carnegie raakte overtuigd van het belang van een paleis voor vrede en stelde maar liefst 1,5 miljoen dollar beschikbaar. In 1904 werd de Carnegie-Stichting opgericht om dit bedrag te beheren en de bouw van het paleis in goede banen te leiden.

Programma

  • Carnegie Stichting: Meet Carnegie
  • Kom meer te weten over de Carnegie Stichting, de eigenaar van het Vredespaleis!
  • Deelnemers krijgen een presentatie over het Vredespaleis, de geschiedenis, de instellingen die er gevestigd zijn en het gebouw zelf. Ook krijgen deelnemers meer te horen over het levensverhaal van de weldoener Andrew Carnegie.
  • Presentaties duren ongeveer 45 minuten.
  • U dient tenminste 25 minuten voor aanvang van de presentatie aanwezig te zijn in het Visitors Centre.
  • Camera’s, mobiele telefoons en tassen zijn niet toegestaan in het Vredespaleis. Er zijn kluisjes beschikbaar.
  • Het programma bevat geen rondleiding door het Vredespaleis.
  • Let op: Presentatie van 13.00 uur is in het Engels
  • Let op: Presentatie van 14.30 uur is in het Nederlands

Reserveer hier