Vredespaleis

Hulde aan Carnegie

In een van de vertrekken van het Vredespaleis hangt een portret ten halve lijve van Andrew Carnegie. Bernard Johannes Blommers (1845-1914), schilder van zonnige strandgezichten en visserstaferelen, kreeg in 1911 de opdracht om het portret van de rijke weldoener te vervaardigen.

Vlak voor het Vredespaleis geopend werd zou een groep bewonderaars zich sterk maken om een portret te laten maken van Andrew Carnegie. Het schilderij zou geschonken moeten worden aan het Vredespaleis als hulde aan ‘den grooten Amerikaanschen Vredestichter’. Het bestuur van de Carnegie-Stichting stelde wel als eis dat het schilderij geschilderd moest worden door een kunstenaar van naam. De keuze viel op Bernard Johannes Blommers, een schilder die niet alleen in binnenland maar ook in het buitenland furore gemaakt had. Om het geld voor het portret bijeen te krijgen werd er een ‘crowd funding’ actie gestart waarbij vanuit alle lagen van de bevolking geld bijeengebracht werd om het portret van de filantroop te helpen realiseren.

In 1912 reisde Blommers met zijn echtgenote af om Carnegie in zijn kantoor in New York te portretteren en in juli 1913, vlak voor de opening van het Vredespaleis, werd het schilderij aangeboden aan het Vredespaleis waar het een prominente plaats zou krijgen.