Vredespaleis

Hendrik Wijdeveld

Uit kostenbesparing moest het ontwerp van het Vredespaleis van de Franse architect Louis Marie Cordonnier bijgesteld worden, de geplande vier torens moesten teruggebracht worden naar een of twee torens. De Nederlander Hendrik Wijdeveld bedacht het kleinere torentje voor het Vredespaleis, beter bekend als het ‘torentje van Wijdeveld’, als tegenhanger van de 80 meter hoge toren. Hij noemde dit torentje zelf : “een kleine noot, een kleine toon, passend bij de ‘melodie’ van de architect Louis Cordonnier”.

Wijdeveld vervaardigde ook diverse tekeningen voor het interieur en hij was verantwoordelijk voor het ontwerp voor de marmeren vloer van de centrale hal. In het patroon van de vloer is zijn ‘meesterteken’, een vierkant omgeven door een cirkel, terug te zien.

In 1969 correspondeerde de architect nog met de Carnegie-Stichting waarin hij voorstelde een voordracht te houden over het Vredespaleis voor toehoorders uit de bouwwereld, zoals hij zelf schreef: “Mijn gedachten willen uiten over de tijdstromingen (geen politiek) rondom 1900, immers deze bouw – hoewel een vorm in MATERIE, was een uiting van de GEEST: een oproep om VREDE.”

H.Th. Wijdeveld (1885-1987) was een Nederlandse architect en grafisch ontwerper en werkte samen met grote architecten, zo was hij assistent van de architect van het Rijksmuseum, Pierre Cuypers. Ook werkte hij samen met de Duitse architect Erich Mendelsohn en na de oorlog met de befaamde Amerikaanse architect Frank Loyd Wright. Hendrik Wijdeveld werd vooral bekend als oprichter van het tijdschrift Wendingen, de spreekbuis van de architectenstroming De Amsterdamse School.