Vredespaleis

Meesterwerken in de Bolzaal

Een ensemble van Ferdinand Bol

De Bolzaal, een vergaderzaal in het Vredespaleis, heeft haar naam te danken aan de kunstwerken die daar te bewonderen zijn. De wanden worden gesierd door een drietal grote schilderijen van de bekende Nederlandse schilder Ferdinand Bol. Ferdinand Bol (1616-1682), een leerling van Rembrandt, kreeg in 1657 de opdracht van de rijke koopmansvrouw Jacoba Lampsins om vijf wandvullende schilderingen te vervaardigen voor haar huis aan de Nieuwegracht in Utrecht. De onderwerpen van de schilderijen sluiten niet alleen aan bij de familiegeschiedenis van deze gefortuneerde Lampsins, maar ook bij haar ambitie om hogerop te komen in het Utrecht van de Gouden Eeuw. Ruim twee eeuwen later werden de schilderijen uit het huis in Utrecht gehaald en geschonken aan het Rijksmuseum. Dit museum gaf vier van de vijf schilderijen aan het begin van de 20e eeuw in eeuwigdurend bruikleen aan het Vredespaleis.