Vredespaleis

Geschenken

Een internationale collectie

De eerste steenlegging van het Vredespaleis in 1907 viel samen met de Tweede Haagse Vredesconferentie. Tijdens deze vredesconferentie werden de landen die daar vertegenwoordigd waren gevraagd om een bijdrage te doen aan de nieuw te bouwen tempel van de vrede. Vele landen gaven gehoor aan deze oproep en schonken een kunstwerk of een grondstof om het gebouw mee aan te kleden. Tegenwoordig ontvangt het Vredespaleis nog steeds geschenken van landen of organisaties. Een selectie van de nationale geschenken is te zien in deze galerij.