Vredespaleis

Steun een project

Wij willen de wereld inspireren en laten zien dat de weg naar vrede bestaat. Deze weg begint bij het Vredespaleis! U kunt partner worden en ons ondersteunen bij het werken aan een betere wereld en bij het bevorderen van vrede door middel van recht, onderwijs, dialoog en cultuur. Om onze belangrijke taak als gastheer van de Hoven en de Academie te vervullen en onze ambities te bereiken, zijn wij op zoek naar partners.

Partners ontvangen, afhankelijk van het soort ondersteuning dat zij bieden, uiteraard erkenning voor hun bijdrage, onder andere door:

Uiteraard verstrekken wij graag aanvullende informatie!
Neemt u contact met ons op voor meer informatie over de mogelijkheden om het Vredespaleis te ondersteunen:

Carnegie Stichting
Carnegieplein 2
2517 KJ Den Haag
+31 70 302 42 42
partnerships@peacepalace.org