Vredespaleis

Advocatenprogramma

‘Advocaten voor de Academie, het Vredespaleis en zijn Bibliotheek’ is een exclusief programma voor advocatenkantoren en advocaten die het werk van de Haagse Academie voor Internationaal Recht, de Carnegie Stichting – Vredespaleis en haar Bibliotheek financieel willen ondersteunen.

Wij zijn er stellig van overtuigd dat deze instellingen, stuk voor stuk belangrijke plaatsen van kennis en wijsheid, harder nodig zijn in de hedendaagse wereld dan ooit tevoren. Zij dienen versterkt en gekoesterd te worden door de internationale gemeenschap van advocaten.

Bijdragen aan ons programma ‘Advocaten voor de Academie, het Vredespaleis en haar Bibliotheek’ komen ten goede aan de organisatie van belangrijke educatieve activiteiten, het onderhoud en de ontwikkeling van de bibliotheekcollectie, alsmede het onderhoud van het werelderfgoed ten behoeve van toekomstige generaties, in het bijzonder de gemeenschap van Internationaal Recht als geheel.

Overzicht van de voordelen per sponsorrang. De sponsoren worden regelmatig geïnformeerd over hoe hun bijdragen zijn besteed.

Belastingvoordeel

Donoren uit Nederland
Donoren uit Nederland kunnen rechtstreeks donoren dankzij de ANBI-status van de Academie en de Carnegie Stichting. U profiteert automatisch van belastingvoordeel zoals van toepassing in Nederland. 100% van uw donatie gaat naar ons programma.

Donoren uit de Verenigde Staten
De Carnegie Stichting is lid van de Netherlands America Foundation (NAF). De NAF heeft een juridisch raamwerk opgesteld om fiscaal-efficiënte fondsenwervingssamenwerkingen met Nederlandse instellingen mogelijk te maken. Dankzij het Friends Fund Program van de NAF kunnen Amerikaanse donoren profiteren van Amerikaanse belastingaftrek voor hun giften aan de Carnegie Stichting. Amerikaanse donoren kunnen een bijdrage leveren via credit card of cheque, waarbij expliciet vermeld dient te worden dat deze bedoeld is “For the joint Lawyers Program”. De NAF is een non-profitorganisatie op basis van artikel 501(c) 3.

Donoren uit België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Oostenrijk, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland
Ons partnerschap met Transnational Giving Europe (TGE) faciliteert fiscaal-efficiënt, praktisch en beveiligd schenken over alle nationale grenzen in Europa. Het stelt donoren, zowel bedrijven als individuen, woonachtig in een van de bovengenoemde deelnemende landen, in staat om ons programma financieel te ondersteunen en direct te profiteren van belastingvoordelen, waar de wetgeving van het land van verblijf in voorziet. TGE is in overeenstemming met alle verschillende nationale wetgeving en hecht grote waarden aan de service en het due diligence onderzoek.

Een schenking doen aan ons programma via TGE  is eenvoudig:
1, Contacteer ons om een indicatie te ontvangen over de belastingaftrek waarvan u kunt profiteren. Wij verstrekken vervolgens de contactgegevens van de TGE-partner in het land waar u woonachtig bent.

2. Maak een reguliere binnenlandse betaling over op de bankrekening van de TGE-partner stichting in uw land van verblijf. Zorg ervoor dat de volgende gegevens vermeld worden bij de betalingsoverdracht:

  • Uw eigen naam of de naam van uw bedrijf, als het bedrijf de donor is;
  • Het woonadres van de donor (om het donorcertificaat, dat nodig is om te profiteren van belastingaftrek, te ontvangen);
  • De Carnegie Stichting (–Vredespaleis) en het Advocatenprogramma als begunstigden.

3) Laat ons weten wanneer de donatie is voldaan.

4) TGE houdt u op de hoogte gedurende de procedure en voert de vereiste formaliteiten ten behoeve van het belastingvoordeel uit. In februari van het volgende jaar na de schenking (of eerder indien gewenst), zal de TGE-partner stichting in uw land u voorzien van een belastingbewijs dat u dient toe te voegen aan uw belastingaangifteformulier.

5) Uw donatie wordt door TGE overgemaakt naar het programma van De Haagse Academie voor Internationaal Recht, het Vredespaleis en haar Bibliotheek.

Geïnteresseerde donoren kunnen contact met ons opnemen via info@hagueacademy.nl of via het formulier op de website van de Haagse Academie voor Internationaal Recht.