Vredespaleis Vrede door Recht

SDG Charter ondertekend

News item | 28-09-2017

Carnegie Stichting – Vredespaleis verbindt zich aan Sustainable Development Goals

 

Voorzitter Bernard Bot ondertekent vandaag namens de Carnegie Stichting – Vredespaleis de Sustainable Development Goals Charter. Daarmee legt de organisatie zich toe op het bevorderen van deze door de Verenigde Naties vastgestelde duurzame ontwikkelingsdoelen voor de wereld. Specifiek zal de Carnegie Stichting-Vredespaleis zich inzetten voor het gestelde doel om vredige en rechtvaardige samenlevingen na te streven waarin alle burgers betrokken worden.

Het Vredespaleis is opgericht als tempel voor vrede en recht vanuit het ideaal dat goede dialogen, mediatie en onafhankelijke hoven die disputen tussen staten kunnen afhandelen, oorlog kunnen voorkomen. In het Vredespaleis zijn het Internationaal Gerechtshof, het Permanent Hof van Arbitrage en de Haagse Academie voor Internationaal Recht gevestigd. De Carnegie Stichting is de eigenaar van het Vredespaleis, faciliteert deze instellingen en beheert de grootste bibliotheek ter wereld op het gebied van internationaal recht. Daarnaast zet de Carnegie Stichting zich actief in om dialogen over vrede en recht te bevorderen en verschillende partijen te verbinden, dat alles met het grotere doel voor ogen om concrete stappen richting een vredigere wereld te maken.

De Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties dienen sinds januari 2016 als de belangrijkste doelen waaraan we als wereld moeten werken voor de toekomst. Het zijn de opvolgers van de Millennium Goals. In de Sustainable Development Goals werd voor het eerst het bevorderen van vredige en rechtvaardige samenleving waarin alle burgers betrokken worden als concreet doel voor de toekomst vastgesteld. Dit is Sustainable Development Goal 16. Het is een doel dat nauw aansluit bij het ideaal waarmee het Vredespaleis is opgericht.

Ondertekenen: en dan?

Door de Sustainable Development Goals Charter te ondertekenen legt de Carnegie Stichting – Vredespaleis zich toe op het bevorderen van concrete vooruitgang richting vrede. Het Vredespaleis staat symbool voor het wereldwijde ideaal van vrede en recht, maar de Carnegie Stichting streeft ook actief naar het vertalen van dit ideaal naar concrete stappen in de richting van een meer vredige wereld. Dit doet de organisatie door partijen samen te brengen en dialogen te stimuleren in een uniek gebouw dat is opgericht als tempel voor vrede en recht.

SDG Charter organisatie

De ondertekening van de SDG Charter door voorzitter Bernard Bot van de Carnegie Stichting – Het Vredespaleis werd bekrachtigd door de ondertekening van directeur Maresa Oosterman van de Nederlandse SDG Charter organisatie. De Carnegie Stichting gaat door de ondertekening deel uit maken van een netwerk organisaties die de SDG Charter hebben ondertekend. Meer informatie over de SDG Charter en de Nederlandse ondertekenaars is te vinden op de website van de Nederlandse SDG Charter.