Vredespaleis

Steun het Vredespaleis

Met uw donatie levert u een essentiële bijdrage aan het Vredespaleis!

Dank voor uw support!

Vredespaleis
Het Vredespaleis is een uniek gebouw in Nederland en in de wereld; er is maar één Vredespaleis in de wereld. Het Vredespaleis is het internationale icoon van Vrede en Recht.

In het Vredespaleis wordt dagelijks gewerkt aan het voorkomen en oplossen van conflicten door middel van internationaal recht. Het Vredespaleis huisvest namelijk het Internationaal Gerechtshof, het enige hoofdorgaan van de Verenigde Naties buiten New York. Bovendien huisvest het Vredespaleis het Permanent Hof van Arbitrage en de grootste en oudste bibliotheek op het gebied van internationaal recht en vrede ter wereld. Daarnaast is het Vredespaleis een rijksmonument en Europees Cultureel Erfgoed en herbergt het gebouw kunst in de vorm van exceptionele topstukken en interieurensembles die alle gezamenlijk het verhaal van het Vredespaleis vertellen: bijdragen aan wereldvrede.

Carnegie Stichting
De Carnegie-Stichting is de eigenaar van het Vredespaleis en onderhoudt het indrukwekkende culturele erfgoed van het Vredespaleis en bevordert de rol van het Vredespaleis als wereldsymbool voor vrede en recht. De stichting faciliteert het werk van de belangrijke Hoven in het paleis, mede door het beheer en onderhoud van de Bibliotheek van het Vredespaleis. Op deze manier steunt de Carnegie-Stichting actief het gebruik van internationaal recht om conflicten vredig te beslechten. De stichting biedt ook onderwijs aan en organiseert in het Vredepaleis publieksevenementen die de dialoog stimuleren over de oorzaken van conflicten, en daardoor bijdragen aan oplossingen. De Carnegie-Stichting zet zich actief in voor een vreedzamere wereld en werkt daarbij graag samen met partners die ook duurzame vrede nastreven.

Steun ons
Financiële bijdragen zijn zeer welkom en essentieel voor het Vredespaleis. De bijdragen helpen ons bij:

 • Het organiseren van activiteiten op het gebied van vrede, educatie en wetenschap (de bibliotheek)
 • Het behoud van het Vredespaleis
 • Het behoud van het cultureel erfgoed.

Geld Schenken

 • Eenmalige of periodiek middels een overeenkomst of notariële akte.

Minimaal donatiebedrag:

Particulieren >           €50

Organisaties >            €100

Boeken Schenken
Hoewel de collecties van de Bibliotheek van het Vredespaleis zeer uitgebreid zijn, ontbreken er nog veel publicaties. Daarom zijn boekdonaties welkom, mits ze voldoen aan bepaalde voorwaarden. Bent u geïnteresseerd in het schenken van uw boeken? Neem dan contact op met de Bibliotheek van het Vredespaleis.

Nalaten

U kunt het Vredespaleis opnemen in uw testament, bijvoorbeeld door:

 • Een erfstelling: een deel van uw nalatenschap wordt toegekend aan het Vredespaleis
 • Een legaat: een bepaald bedrag, een roerend of onroerend goed uit uw nalatenschap wordt toegekend aan het Vredespaleis
 • Een fonds op naam: vanaf €50.000 kunt u ook een eigen fonds oprichten uit uw nalatenschap

Informatie
Voor meer informatie over een schenking of het opnemen van het Vredespaleis in uw testament, kunt u contact opnemen met Sophie Brinkel, Beleidsmedewerker van de Carnegie-Stichting, via s.brinkel@carnegie-stichting.nl of +31(0)703024147.

Bank gegevens
Alle schenkingen kunnen worden overgemaakt naar:

 • IBAN nummer: NL58ABNA0245345981
 • Beneficiant: ‘Carnegie Stichting Den Haag’
 • BIC: ABNANL2A
 • Bericht: ‘Donatie Vredespaleis

Kamer van Koophandel nummer: 41149745.

De Carnegie-Stichting is als goed doel geheel vrijgesteld van betaling van schenkings- en erfbelasting en uw schenking komt 100% ten goede aan het doel. De Carnegie-Stichting heeft een ANBI-status. Bekijk hier de Anbi ACTIVITIES 2018 van de Carnegie-Stichting.

ANBI

Contactgegevens
Carnegie Stichting Vredespaleis
Carnegieplein 2
2517 KJ Den Haag
Nederland