Vredespaleis

Carnegie Stichting

De Carnegie Stichting is de eigenaar en beheerder van het Vredespaleis, waarin het Permanente Hof van Arbitrage, het Internationaal Gerechtshof van de Verenigde Naties en de Haagse Academie voor Internationaal Recht zijn gehuisvest. Deze gerenommeerde instellingen worden ondersteund door de Bibliotheek van het Vredespaleis.

Daarnaast zet de Carnegie Stichting zich ervoor in dat vraagstukken van oorlog en vrede, mensenrechten, internationaal recht en internationale samenwerking vanuit het Vredespaleis worden bevorderd. Daartoe faciliteert de stichting dialogen en events. Tevens reikt het bestuur om het jaar de Carnegie Wateler Vredesprijs uit aan inspirerende voorvecht(st)ers van de vrede. Voorts beheert de stichting het monumentaal cultureel erfgoed van het Vredespaleis dat het European Heritage Label draagt, en verzorgt de Carnegie Stichting vanuit het Bezoekerscentrum publiekseducatie over ‘Vrede door Recht’ en ‘Vrede door Cultuur’.

De Carnegie Stichting (1903) is vernoemd naar Andrew Carnegie (1835-1919), een Schots-Amerikaanse filantroop die de bouw van het Vredespaleis financierde. In zijn testament heeft hij vastgelegd dat het Vredespaleis tot in de eeuwigheid als een wereldwijde ‘Temple of Peace’ moet dienen.

Missie
De Carnegie Stichting waarborgt dat het Vredespaleis de wereldvrede dient. Hiertoe beheren wij het Vredespaleis en faciliteren wij het Internationaal Gerechtshof en het Permanent Hof van Arbitrage, alsmede de Haagse Academie voor Internationaal Recht. Wij bieden deze instellingen de diensten van de Bibliotheek van het Vredespaleis en andere beschikbare instrumenten zodat zij internationale conflicten op vreedzame wijze kunnen oplossen. Voorts werken wij aan een betere wereld door het verbinden, delen van kennis en inspireren van mensen over de hele wereld.

Visie
Het Vredespaleis is het wereldwijde icoon van vrede en recht. Door het beheren van het paleis en zijn collecties en door het samenbrengen van partijen op deze inspirerende locatie, willen we het unieke potentieel van het Vredespaleis ten volle benutten.

In het paleis werken prestigieuze internationale instellingen dagelijks aan ‘Vrede door Recht’ en ‘Vrede door Educatie’. Wij streven ernaar deze instellingen van optimale werkomstandigheden te voorzien. Via de Bibliotheek van het Vredespaleis leveren wij hoogwaardige kennis en diensten aan de instellingen in het paleis en aan organisaties in Den Haag en daarbuiten. Samen met partners brengen wij actoren met verschillende achtergronden bijeen, met het doel dialogen en samenwerkingen te versterken.

Zodoende werkt de Carnegie Stichting aan een betere wereld.

 


Het werk van de Carnegie Stichting wordt mede mogelijk gemaakt door financiële subsidie van het ministerie van Buitenlandse Zaken.