Vredespaleis

Carnegie Stichting

De Carnegie Stichting werd in 1903 opgericht om Andrew Carnegie’s donatie te beheren, waarmee het Vredespaleis gebouwd werd. Het doel was een onderkomen te zijn voor het Permanent Hof van Arbitrage (PCA). Sinds 1946 huist ook het Internationaal Gerechtshof (ICJ) in het Vredespaleis. Sinds de opening in 1913 beheren wij het Vredespaleis en doen wij er alles aan, de prestigieuze instituten die in het paleis huizen, in staat te stellen hun werk goed te doen. Onderdeel van de Carnegie Stichting is de Bibliotheek van het Vredespaleis, een van de grootste bibliotheken op het gebied van internationaal recht ter wereld, die onder andere de twee hoven in het Vredespaleis en de Haagsche Academie voor Internationaal Recht bedient. Daarnaast zetten wij ons in voor het motto vrede door recht, arbitrage en dialoog, door in dat thema evenementen en activiteiten te organiseren. Sinds 2018 zijn wij een officieel SDG 16 House, wat inhoudt dat wij evenementen omtrent Sustainable Development Goal 16: ‘Peace, Justice, and Strong Institutions’ organiseren. Klik hier voor meer informatie over de SDG’s.

Missie
De Carnegie Stichting zorgt ervoor dat in het Vredespaleis op het hoogste niveau wordt gewerkt aan vrede en dat de plek mensen wereldwijd inspireert.
Onze hoofdtaak is het faciliteren van het Internationaal Gerechtshof en het Permanente Hof van Arbitrage. Daarnaast heeft het Vredespaleis een grote symbolische waarde. Het is het icoon van vrede en recht in de wereld. Het Vredespaleis is bovendien een Rijksmonument en heeft het Europees Erfgoedlabel. Een locatie die monumentale kwaliteiten koppelt aan de dynamiek van Vrede & Recht. Een plek die ruimte biedt voor ontmoetingen en kennisborging en die zichtbaar, toegankelijk, creatief, innoverend en ondernemend is, altijd met oog en gevoel voor geschiedenis en tradities. Wij willen investeren om het goede te behouden en innovaties te stimuleren. Op het gebied van vrede en recht heeft het Vredespaleis een voorbeeldfunctie.

Visie
In het paleis werken prestigieuze instellingen dagelijks aan vrede, door recht, arbitrage en dialoog. Wij zorgen dat deze instellingen optimaal hun werk kunnen doen. Door het onderhouden van het Vredespaleis en haar collecties willen we het unieke potentieel van het Vredespaleis als PeaceBuilding volledig benutten. Wij maken ons, in samenwerking met gerenommeerde partners, hard voor het samenbrengen van actoren met verschillende achtergronden met als doel dialoog, begrip en samenwerking te bevorderen, leidend tot een vreedzamere wereld. Met moderne communicatietechnologie vergroten wij het bereik van het Vredespaleis, en leveren zodoende een duurzame bijdrage aan vrede in de wereld.