Vredespaleis

Reserveringsaanvraag

  Contactgegevens

  Organisatie

  Contactpersoon

  E-mailadres

  Telefoonnummer

  Functie

  Adres

  Postcode

  Plaats

  Factuuradres gelijk aan contactadres

  Factuurgegevens

  Organisatie

  Contactpersoon

  E-mailadres

  Telefoonnummer

  Functie

  Adres

  Postcode

  Plaats

  Praktische gegevens bijeenkomst

  Gewenste zalen

  Betreft het een meerdaagse bijeenkomst?

  Verwachte begintijd

  Verwachte eindtijd

  Aantal personen

  Soort bijeenkomst

  , nl:

  Cateringwensen

  Gewenste technische faciliteiten

  Livestreaming

  Geluidsinstallatie

  Sprekersmicrofoon

  Aantal:

  Zaalmicrofoon

  Aantal:

  Streaming

  Beamer/scherm

  Laptop

  Plasmaschermen

  Aantal:

  Flipchart

  Aantal:

  ACHTERGRONDINFORMATIE TER BEOORDELING VAN UW AANVRAAG

  Wie is de organiserende NGO of internationale organisatie?

  NB: bedrijven kunnen geen activiteiten organiseren op het Vredespaleis, tenzij zij een sponsorovereenkomst hebben, die pas tot stand kan komen na screening door de Carnegie Stichting. Alle organisaties die events willen organiseren op het Vredespaleis dienen niet-controversieel te zijn i.v.m. de neutrale status van het Vredespaleis.

  Website van de organisatie

  Is er sprake van een samenwerking met meerdere organiserende partijen?

  Namen van alle partijen:

  Websites van alle partijen:

  Heeft een van de organiserende partijen een relatie met de Hoven in het Vredespaleis?

  Zo ja, welke relatie is dat?

  Wat is het thema en het doel van de bijeenkomst?

  Zijn het thema, het programma en de deelnemers gericht op:

  Wie is de doelgroep, wie zijn genodigden?

  Heeft u al een programma met bepaalde sprekers in gedachten?
  Upload hier s.v.p. het conceptprogramma van uw bijeenkomst

  Zijn er bijzondere sprekers of bezoekers waarover wij onze beveiliging moeten informeren?

  Zo ja, welke personen zijn dit?

  Is het gewenst dat een groep van max. 20 personen een tour door het paleis krijgt?

  Wilt u Vredespaleis-geschenken (zie webshop) verstrekken aan de deelnemers van uw event?